Tư vấn mua hàng: 0905 369 688
Tư vấn mua hàng: 0905 369 688 - Hotline: 0905 369 688 - Tư vấn kỹ thuật: 0905 369 688
SĐT: 0905 369 688
Tin tức

Công trình Camera Bến xe Bãi Cháy

Ngày đăng: 20-02-2019

Công trình Camera Bến xe Bãi Cháy

Cuối cùng sau 5 ngày, anh em đã hoàn thành hệ thống Camera vòng quanh bến xe Bãi Cháy.

Các bước tinh chỉnh cuối cùng và bàn giao khi phố bắt đầu lên đèn.

Các tin khác